2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için Harran Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuran adayların gireceği “Türkçe Yeterlik Sınavı”
“Turkish Proficiency Exam” for the applicants applying to Harran University Institute of Science and Social Sciences for the Spring Term of 2019-2020

Sınav Yeri: Harran Üniversitesi TÖMER (Yenişehir Kampüsü https://bit.ly/2Qcwb0J 
Location of Exam: Harran University TÖMER (Yenisehir Campus https://bit.ly/2Qcwb0J 
Sınav Tarihi/ Exam Date: 14.01.2020
Sınav Saati/ Exam Hour: 13:00
Sınav Ücreti/Exam Fee: 350 TL
Hesap Bilgileri /Bank Account Informations
T.C. ZİRAAT BANKASI GİRİŞİMCİ ŞUBESİ 
IBAN No: TR 1000 0100 2266 3561 5763 5003
Açıklama/ Explanation: TÖMER SINAV ÜCRETİ
 
Notlar/Notes: 
1- Ücret gönderdiğiniz hesap size aitse, ücret gönderirken açıklama kısmına” TÖMER SINAV ÜCRETİ" yazınız. 
1-If the account that you are sending a fee to is yours, please write “TÖMER EXAM FEE” in the description section when sending a fee.
2-Ücret göndereceğiniz hesap size ait değilse, ücret gönderirken açıklama kısmına " İSİM SOYİSİM /TÖMER SINAV ÜCRETİ" yazınız. 
2- If the account that you are sending a fee to is not yours, please write “NAME SURNAME/TÖMER EXAM FEE” in the description section when sending a fee.
3-Sınav ücreti dekontunun tomer@harran.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi veya TÖMER'e elden teslim edilmesi gerekmektedir.
3- The exam fee receipt has to sent to tomer@harran.edu.tr or delivered by hand to TÖMER.

İLETİŞİM

Adres: Harran  Üniversitesi TÖMER Yenişehir Kampüsü  Haliliye/ŞANLIURFA
https://bit.ly/2Qcwb0J

Telefon: +90  0414 318 3000 / 2080
E- posta:  tomer@harran.edu.tr